Sayılarla Promena

Türkiye’nin pazar lideri Promena, müşterilerine havuzunda bulunan binlerce tedarikçiyle ve teknolojik satınalma platformuyla hizmet veriyor.

Promena Stratejik Satınalma Platformu

Promena ile tedarik zinciri yönetiminizde maliyet tasarrufu, şeffaflık, verimlilik artışı ve risk yönetimi sağlayabildiğiniz gibi aynı zamanda satınalma süreçlerinde dijital dönüşümü de başlatabilirsiniz. 
 

P U R C H A S E O R D E R M A N A G E M E N T C A T A L O G M A N A G E M E N T R E Q U S I T I O N M A N A G E M E N T E - P R O C U R E M E N T D E T A I L E D R E P O R T I N G A N D E V E N T L O G E - A U C T I O N S R F I & R F Q E V E N T S E - S O U R C I N G S U P P L I E R M A S T E R D A T A M A N A G E M E N T S I N G L E S U P P L I E R P O O L S U P P L I E R S E L F R E G I S T R A T I O N S U P P L I E R B A S E M A N A G E M E N T D A T A C L E A N S I N G D Y N A M I C G R A P H I C S A N D I N T E R F A C E C U S T O M I Z E D K P I S S P E N D A N A L Y S I S S İ P A R İ Ş F O R M U Y Ö N E T İ M İ K A T A L O G Y Ö N E T İ M İ T A L E P Y Ö N E T İ M İ E - S A T I N A L M A D E T A Y L I R A P O R L A R V E L O G K A Y I T L A R I E - İ H A L E Y Ö N E T İ M İ R F I & R F Q S Ü R E Ç L E R İ R F X & E - İ H A L E T E D A R İ K Ç İ A N A V E R İ Y Ö N E T İ M İ T E K İ L T E D A R İ K Ç İ H A V U Z U T E D A R İ K Ç İ K E N D İ K A Y I T S Ü R E C İ T E D A R İ K Ç İ Y Ö N E T İ M İ V E R İ T E M İ Z L E M E D İ N A M İ K G R A F İ K L E R V E A R A Y Ü Z Ö Z E L L E Ş T İ R İ L M İ Ş G Ö S T E R G E L E R H A R C A M A A N A L İ Z İ

Promena Platformunu Deneyimleyen Müşterilerden Bazıları ...

-